کانون مربیان و داوران ورزشی

سازمان ورزش شهرداری تهران در تلاش است با ایجاد کانون ورزشی بستری را برای حضور مربیان و داوران در تمام سطوح فراهم آورد تا با یک تعامل متقابل در رشد و ارتقا ورزش همگانی شهر تهران بیانجامد. کانون مربیان و داوران ورزشی کانون فراگیری است که تمام مربیان و داوران در تمام رشته های ورزشی را شامل می شود لذا انتخاب اعضا ، اساسنامه و کلیه مطالب مطروحه به طریقی تنظیم گردیده که ماهیت فراگیر داشته باشند. این کانون با همکاری و همفکری افراد متخصص در جهت برگزاری هر چه بهتر برنامه ها و مسابقات و نهایتا ارتقا ورزش همگانی در سطح شهر تلاش می کند.

اهداف کانون

1. استفاده از پتانسیل داوران و مربیان شهر تهران در توسعه ورزش همگانی
2. برقراری تعاملات در استفاده از داوران و مربیان رشته های مختلف به منظور بهره برداری حداکثری از توان آنها
3. ایجاد تعامل بین مربیان و داوران ورزشی به منظور رشد ورزش همگانی در شهر
4. توسعه مبتنی بر دانایی و ارتقاء استانداردها در ورزش شهروندی
5. توسعه نظام آموزشی در ورزش همگانی
6. نمایندگی حقوق و منافع مشروع مربیان و داوران ورزشی
7. ارائه نقطه نظرات مربیان و داوران در خصوص مسائل مربوط به رشته خود
8. جلوگيري از تضييع حقوق مشروع مربیان وداوران و تلاش گسترده بمنظور ارتقاء سطح كمّي و كیفي خدمات آنان
9. ايجاد حسن رابطه بين اعضاء کانون و گسترش اقدامات گروهي در جهت تسهيل گردش كار مربیان و داوران عضو و كمك به كاهش هزينه هاي آنان با تمركز بر اقدامات تخصصي تدوين روشها و دستورالعمل هاي موثري كه به نحوي با ارائه خدمات آنان ارتباط دارد
10. ايفاي نقش در پيشرفتهاي علمي و آموزشي و تخصصي مربیان و داوران در ايران
11. ترویج اقدامات خیرخواهانه و افتخاری ، حسن رفتار بین اعضاء ، احترام ، حرفه ای گری ، انسجام و یکپارچگی ما بین اعضاء و دیگران
12. ارتقاءدانش فنی مربیان و داوران سطوح پایه محلات در زمینه های علمی ، فرهنگی و ورزشی
13. انجام مطالعات و تحقیقات لازم در زمینه های فنی ورزشی ،داوری و طراحی تئوریهای لازم در جهت پیشرفت

 
    جهت عضویت اینجا کلیک کنید